Oznanila, Novice


Oznanila 3. nedelje med letom, 21.1.2018

objavljeno: avtor: Župnija Sveti Tomaž

1.) VEROUK: 
- Blok ure ta teden imate: 4., 5., 6. in 7. razred. 
- 1. in 2. razred kot običajno.

2.) KRAŠENJE, ČIŠČENJE: 
Zahvala župnije gre vernikom iz Pršetinec. Bog povrni!

3.) VABILO LJUDSKIH PEVK:
Tomaževske ljudske pevke vas vabijo na revijo, ki jo organizira Sklad kulturnih dejavnosti Ormož v sodelovanju z občino Sveti Tomaž. Revija »Bogastvo ljudske zakladnice« bo v soboto, 27. januarja 2018, ob 17. uri, v domu krajanov Sveti Tomaž. Nastopa 9 skupin. Vabljeni!

Oznanila 2. nedelje med letom, 14.1.2018

objavljeno: 12. jan. 2018 00:21 avtor: Župnija Sveti Tomaž   [ posodobljeno 12. jan. 2018 03:20 ]

1.) VEROUK
- Blok ure ta teden imajo 3. razred v četrtek ob 07:15. 
- ker ima 6. razred naslednji petek šolo v naravi, boste v petek imeli verouk spet birmanci (8. in 9. razred), ker vam je tudi v preteklosti precej odpadlo.
- 1. in 2. razred zmeraj kot običajno (ob 07:15)

2.) SESTANEK ZA BIRMO IN PRVO SV. OBHAJILO:
Naslednjo nedeljo po končani 10. sv. maši bo sestanek s STARŠI letošnjih prvoobhajancev in birmancev. Ker je veliko stvari glede priprave podobnih, bomo imeli sestanek kar skupaj. Torej naslednjo nedeljo, 21. januarja, ob 10:50 v cerkvi.

3.) ZAHVALA ŽUPNIJSKE KARITAS:
Minuli vikend so naše domove obiskali Trije kralji. Prispevke, ki so jih zbrali, so podarili ŽK. Zato se sodelavci Karitas zahvaljujejo družini Viher iz Gradišča ter študentom Danielu, Davidu in Domnu za podarjene prispevke. Iskren Bog plačaj!

4.) STANJE NABIRK IN PASTORALNA STATISTIKA
Stanje nabirk iz lanskega leta je objavljeno na oglasni deski. Boljkone so stvari podobne kot prejšnja leta. Pastoralna statistika za leto 2017 pa je sledeča:
 
KRSTI: V naši župniji je bilo krščenih 24 otrok, kar je pet več kot v letu 2016, 16 dečkov, 8 deklic. Iz cerkveno sklenjenih zakonov žal samo 4 otroci. En otrok iz samo civilnega zakona. Izvenzakonskih 19. 

Vseh krščenih v 2016 je bilo torej nekje na ravni povprečja zadnjih let. Povprečje zadnjih let je namreč okrog 26 otrok letno. Kar so še kar lepe številke, 24 otrok v razredu je namreč za naše razmere še kar velik razred. A gledano iz daljšega časovnega obdobja je to še zmeraj premalo za obnovo naroda. Za obnovo naroda – tako strokovnjaki za statistiko – sta dva otroka na družino premalo. Starši bi se morali odločati vsaj za tri otroke ali več, če se želimo izogniti narodnemu izumrtju.
 
VEROUK: Od okrog 150 šoloobveznih otrok jih hodi k verouku 142. K prvemu obhajilu je lani pristopilo 18 otrok, svete birme nismo imeli, ker je vsaki dve leti, letos pa je kandidatov za sv. birmo 33. Sveta birma bo na Belo nedeljo, 8. aprila. Prvo sveto obhajilo pa bo 20. maja.
 
POROKE: V minulem letu so 3 pari sklenili zakrament sv. zakona pri Svetem Tomažu. In še dva para drugod, če je bila nevesta iz druge fare. Število porok zadnja leta niha v tej negativnejši smeri, kljub temu velja spodbuda mladim in tistim, ki živijo - kot pravimo – »na koruzi« oz. v grehu, da sklenejo cerkveno zakonsko zvezo - in s tem odprejo vrata njihove zveze tudi Božjemu blagoslovu in varstvu. Glavni razlog, da se mladi ne ženijo, je finančni. Pa tudi naša zakonodaja ne nagrajuje zakonske zveze. 
 
POGREBI: Od nas se je v minulem letu poslovilo 31 vernikov. 14 moških in 17 žensk. Statistično gledano je to eden več kot leto pred tem. Glede na število krstov je imela torej župnija negativno nataliteto saj je bilo pogrebov za 7 več kot krstov.
 
Podrobnejši pregled nam pove, da je 15 rajnih tik pred smrtjo še prejeli sveto popotnico. Kar je glede na prejšnja leta precej več. Opaža se torej porast zavesti, da je potrebno našim rajnim omogočiti tudi prejem zakramentov pred smrtjo. Kljub vsemu je 16 pokojnikov še zmeraj odšlo v večnost nepripravljenih oz. brez svete popotnice. Naj nam ne bo vseeno za večno usodo naših bližnjih in jim omogočimo stik z duhovnikom, ko so v bolezni oz. umirajo.
 
ŠTETJE NEDELJNIKOV: po štetju, ki smo ga imeli 12. novembra 2017, vas je takrat prišlo k sv. mašam 439 vernikov. Od tega 172 k prvi maši in 267 k drugi maši. Moških 126, žensk 232, otrok 81. Čeprav je - realno gledano - obisk pri obeh mašah približno enak, oz. pogosto pri prvi sv. maši celo večji.

Svetih obhajil se je razdelilo ob nedeljah 6.750, kar pomeni približno 150 na nedeljo. Tudi pri svetem obhajilu se potrudimo za vreden prejem tega Najsvetejšega zakramenta, to pomeni, da pristopamo k obhajilu duhovno pripravljeni, kar pomeni, da gremo k sveti spovedi vsaj enkrat na leto, vsaj pred Veliko nočjo.

Oznanila 4. adventne nedelje, 24.12.2017

objavljeno: 22. dec. 2017 06:40 avtor: Župnija Sveti Tomaž   [ posodobil 24. dec. 2017 10:25 Tomislav Roškarič ]

 
1.) VEROUČNE POČITNICE trajajo dva tedna (do 7. januarja). Seveda pa naj to ne pomeni odsotnosti od svetih maš. Posebno v teh prazničnih dneh se še toliko bolj pričakuje tudi navzočnost prvoobhajancev, birmancev ter staršev in botrov.

2.) ČIŠČENJE, KRAŠENJE: Zahvala gre vernikom iz Senika za jaslice in lepo praznično okrasitev cerkve.
Objavljen je seznam čiščenja in krašenja za leto 2018.

3.) VERSKI TISK: Pri izhodu lahko kupite DRUŽINSKO PRATIKO za leto 2018.

4.) GLASILO, STATISTIKE: Jutri, na Božič, boste prejeli praznično številko župnijskega lista s sporedom sv. maš za januar, na Novega leta dan pa še posebej pastoralno in finančno statistiko.
 
Foto: Marko I. Rupnik, “Marija nežnosti”, 2017,
Petrov dom, Šempeter pri Gorici

1-3 of 3