Verouk

Starši so naprošeni za darovanje prostovoljnega veroučnega prispevka za kritje stroškov verouka. Žal verouka dandanes ni mogoče izpeljati brez stroškov za elektriko, vzdrževanje veroučilnic, nabavo veroučnega materiala med letom kot so postni, šmarnični material, delovne pole in honorarji dvema katehetoma, ki pri nas učita verouk. Zato prosimo starše za to pomoč, s katero krijemo navedene letne stroške. Hvala!

Katehetje v župniji Sveti Tomaž

- Otroke 1. in 2. razreda v letošnjem veroučnem letu 2018/19 poučuje g. katehet Matjaž Kosi iz Velike Nedelje. G. Kosi je diplomirani teolog, kvalificirani veroučitelj, ki uči verouk tudi v Ormožu in Središču ter ima škofovo misijo (poslanstvo) za poučevanje verouka.

- Otroke od 3. do 8. razreda poučuje g. katehet Boris Popovič iz Maribora. G. Popovič ima kot diplomirani teolog visoko teološko izobrazbo in bogate katehetske izkušnje in s škofovim dovoljenjem (misijo) uči verouk še pri Mariji Snežni.