Seznam bralcev

SEZNAM BRALCEV BOŽJE BESEDE OD 16.9.2018 DO 20.1. 2019

☻ Pred nami je nov seznam bralcev Božje Besede. Najprej ISKRENA HVALA vsem našim tomaževskim bralkam in bralcem beril, da opravljate v naši župniji to pomembno poslanstvo oznanjevanja Božje Besede! Gre za veliko in odgovorno poslanstvo, saj Bogu dobesedno posojate svoja usta in glas, ko vernikom posredujete bogastvo Božjega oznanila.

☻ Za vsako nedeljo oz. praznik sta predvidena dva bralca Božje besede in en bralec, ki bo predstavil bodisi uvod v Očenaš, pozdrav miru ali zahvalo po obhajilu. Navodilo o uvodu bo bralec uvoda vsakič prejel v zakristiji, zato se naj oglasi tam pred začetkom svete maše.

NEKAJ SPLOŠNIH SMERNIC ZA BRANJE BOŽJE BESEDE

1.) Pomemben je že prihod k ambonu. Če bralec na poti prečka tabernakelj, se ustavi in obrne proti tabernaklju in z glavo prikloni. Razpoloženje, ki je v bralcu, uravnava njegov korak in držo telesa. K ambonu pristopi s ponižnostjo v srcu in z dostojanstvenim korakom.

2.) Zbranost: Ko pride bralec pred ambon, je priporočljivo, da z očmi preleti besedilo in vzpostavi stik z Božjo besedo, počaka, da verniki sedejo (zlasti pri prvem berilu). Bere počasi. Pri sveti maši se ne mudi.

3.) Bralec mora poskušati dojeti sporočilo odlomka. Da bodo sporočilo razumeli tudi poslušalci, mora odlomek prebrati tako, da bo razumljiv. Zato je prav, da si bralec vsaj v zakristiji pred mašo besedilo vsaj enkrat prebere.

4.) Po končanem branju odlomka naj bo kratek trenutek tišine (sekunda) in nato se izreče zaključno besedo: »Božja beseda« ali »To je Božja beseda«. Ko verniki odgovorijo »Bogu hvala«, se počasi vrne na svoje mesto. Če na poti prečka tabernakelj, se z glavo prikloni in nadaljuje pot.

5.) ŠE NEKAJ: Bralec naj bere samo črno krepko tiskano besedilo, to je »Berilo iz …«, potem pa še besedilo Božje Besede. Rdeče tiskanega besedila, to je naslova in številke berila ne prebere, ker ne predstavljata Božje besede in služita le kot informacija bralcu pri pripravi na branje.