TRADICIONALNA LATINSKA SV. MAŠA

 
 
 

Papež Benedikt XVI. je že leta 2007 vsem katoliškim duhovnikom omogočil obhajanje svete maše tudi v t.i. tradicionalni obliki. Pri Sv. Tomažu je možnost udeležbe pri taki sv. maši:
 
- VSAK DRUGI ČETRTEK OB 8.00*
(praviloma se obhaja Missa lecta - tiha (brana) maša, razen, če je po sporedu drugače določeno)
  
   
 
Zakaj stara latinska sv. maša? Gre preprosto za potrebo določenih skupin vernikov po tistem duhovnem bogastvu, ob katerem se je napajala večina svetnikov in stotine generacij naših prednikov. Papež Benedikt XVI. je tem skupinam olajšal dostopnost do te oblike Rimskega obreda.
https://sites.google.com/site/zupnijamalanedelja/tlm/benedictxvi-tllm.jpg
   Obhajanje tradicionalne latinske svete maše je v okviru pokoncilskih načel, posebno pastorale župnijskih skupin, razumljeno kot nova evangelizacija, obnovljena priložnost in karizma Katoliške cerkve. "Kar je bilo prejšnjim generacijam sveto, ostaja sveto in veliko tudi za nas in ne more biti naenkrat razglašeno za prepovedano ali celo škodljivo." papež Benedikt XVI. 
 
Kaj latinska sveta maša ni? Tradicionalna latinska sv. maša ni "konkurenca" običajni obliki sv. maše, niti ne želi zmanjševati pomena pridobitev II. vatikanskega koncila, še najmanj je kakšna "restavracija srednjega veka", kar bi utegnil biti čigav pomislek. 
   Gre zgolj za uresničevanje "upravičenih notranjih pričakovanj vernikov" znotraj določenega živega občestva. Pomen in legitimnost teh pričakovanj naglašujeta tudi Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem (čl. 89) in Slovenski pastoralni načrt Pridite in poglejte (čl. 81).
 
Forma Extraordinaria. To mašo je papež poimenoval Forma Extraordinaria (Izredna oblika), po ljudsko pa jo imenujemo Tradicionalna latinska sveta maša ali samo Latinska maša. Ker se lahko sicer tudi Redna oblika sv. maše obhaja v latinščini, se v laičnih teoloških krogih Izredna oblika maše označuje tudi kot "predkoncilska" ali Tridentinska sv. maša, čeprav jo je Tridentinski koncil zgolj kodificiral, medtem ko je bila prisotna že od zgodnjih stoletij.
  
https://drive.google.com/file/d/0B86JR4T85zS-LTM2ckhadFQ2RWs/edit?usp=sharing
V izogib napačnih predstav o "dveh različnih obredih", je sveti oče poudaril, da sta tako "tradicionalna" kot "sodobna" oblika svete maše
en sam Rimski obred, razlika je le v formi, obliki. "Sodobna" oblika je t.i. Redna oblika (Forma Ordinaria), "tradicionalna" pa t.i. Izredna (Extraordinaria).
 
Izredna oblika svete maše v zgodovini Cerkve ni bila sicer nikoli ukinjena, se jo je pa v zadnjih štiridesetih letih redko obhajalo. V razjasnitev nejasnosti na tem področju in na željo številnih vernikov, duhovnikov, škofov in kardinalov jo je papež Benedikt XVI. leta 2007 z Motuproprijem Summorum Ponitficum (Cerkveni dokumenti - CD 116) znova dovolil obhajati vsem duhovnikom Katoliške cerkve. Podrobneje o odloku tukaj
  
   
  
  
Ta oblika svete maše je v svojem obhajanju izredno subtilna in nam s svojo lepoto ter polnino svete tihote, možnostjo globje kontemplacije učinkovito približa veličino svetih skrivnosti, posebno Božje transcendence. Pri Mali Nedelji je pripravljenih tudi nekaj brošur za še globje razumevanje te oblike sv. maše.
 
Kot rečeno, je tradicionalna latinska sveta maša velika karizma Katoliške cerkve in predstavlja resnično pastoralno potrebo tudi sodobnih skupin vernikov, kakor izpričuje tudi nekaj spodnjih povezav.
_____________________________________
*OPOMBA: 1.) Gre za t.i. mašo "Sine Populo", nekdaj imenovano "Missa Privata", ki pa se je po pravu smejo udeležiti tudi zainteresirani verniki (CD 116, čl.4).
 
 
  
Na slovenski katoliški televiziji
Exodus je bila predvajana oddaja
o Tradicionalni latinski sveti maši
v dveh delih - Vabljeni k ogledu
  
http://www.exodus.si/oddaje/razlaga-svete-mase-latinskega-obreda-1.del
 
 
V Sloveniji obstaja Juventutem,
katoliško mladinsko združenje, ki
kaže na pastoralno potrebo tudi po
obhajanju tradicionalne sv. maše
  
http://ad-dominum.blogspot.com

  
Tudi naš slovenski kardinal
msgr. dr. Franc Rode pogosto 
   
http://icrsp.org/IMAGES-APOSTOLATS/IMAGES-2009/Gricigliano/Ordination-diaconale-Card-Rode/page_4.htm
 
  
Tradicionalna sv. maša se v
okviru združenja Juventutem
pogosto obhaja v Dravljah (LJ)
 
http://ad-dominum.blogspot.si/2015/01/tradicionalna-latinska-masa-v-ljubljani.html
 
  
Prve izredne oblike sv. maše duhovnika Tomislava se je pri Mali Nedelji 
zanimanjem udeležilo tudi precejšnje število vernikov.
  
  
Obhajanje Misse Cantate na povabilo slovenske veje katoliškega združenja Juventutem
Tradicionalna latinska misa
 

Posnetek latinske sv. maše pri Mali Nedelji

 

Comments